MICRO FILES Type-K

MICRO FILES Type-K

Sản phẩm Micro K-Files chuyên dụng với hiệu suất cao trong lĩnh vực vi phải phẫu (Được thiết kế cho phẫu thuật dưới kính hiển vi).

Chi tiết...

MICRO FILES Type-H

MICRO FILES Type-H

Sản phẩm Micro H-Files chuyên dụng với hiệu suất cao trong lĩnh vực vi phải phẫu (Được thiết kế cho phẫu thuật dưới kính hiển vi).

Chi tiết...

Micro Files Types-F

Micro Files Types-F

Sản phẩm Micro F-Files chuyên dụng với độ thuôn 5/100 đem lại hiệu suất cao trong lĩnh vực vi phải phẫu (Được thiết kế cho phẫu thuật dưới kính hiển vi).

Chi tiết...

Micro Spreaders

Micro Spreaders

Sản phẩm Micro Spreaders chuyên dụng với hiệu suất cao trong lĩnh vực vi phải phẫu (Được thiết kế cho phẫu thuật dưới kính hiển vi).

Chi tiết...

Micro Dia Files

Micro Dia Files

Sản phẩm Micro Dia Files chuyên dụng với hiệu suất cao trong lĩnh vực vi phải phẫu (Được thiết kế cho phẫu thuật dưới kính hiển vi). Khuyến nghị nên dùng để loại bỏ các dụng cụ bị vỡ.

Chi tiết...

Micro Endo Files (for Use with an Ultrasonic Scaler)

Micro Endo Files (for Use with an Ultrasonic Scaler)

Sản phẩm Micro Endo Files chuyên dụng với hiệu suất cao trong lĩnh vực vi phải phẫu (Được thiết kế cho phẫu thuật với scaler siêu âm dưới kính hiển vi).

Chi tiết...

Micro Dia Files (for Use with an Ultrasonic Scaler)

Micro Dia Files (for Use with an Ultrasonic Scaler)

Sản phẩm Micro Dia Files chuyên dụng với hiệu suất cao trong lĩnh vực vi phải phẫu (Được thiết kế cho phẫu thuật với scaler siêu âm dưới kính hiển vi).

Chi tiết...

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,